پنج‌شنبه 28 آبان‌ماه سال 1388
شوهریابی مدرن!

بر طبق تحقیقی که در دانشگاه لیدز انجام شده است اگر لباس خانم ها طوری باشد که 40 درصد از بدنشان بدون پوشش باشد احتمال جذب مرد ها 2 برابر بیشتر از زمانی خواهد بود که بدنشان پوشیده باشد. این گروه لباس هایی با پوششهای مختلف بر تن خانمها در کلوب های شبانه کردند و رفتار مردان را در برابر نوع پوشش ها مورد بررسی قراردادند. در این تحقیق هر دست 10 درصد و هر پا 15 درصد و بقیه بدن 50 درصد در نظر گرفته شده است. نکته جالب توجه اینجاست که اگر قسمت های بیرون مانده از لباس بیش از 40 درصد باشد احتمال جذب مردها کاهش می یابد که این میتواند به این دلیل باشد که برهنگی بیش از 40 درصد نوعی احساس بی اعتمادی را در مردان القاء می کند. در واقع برهنگی 40 درصدی نوعی حس فریفتن و ایجاد شیفتگی در مرد ایجاد می کند در حالی که بیش از 40 در صد حس " دم دست بودن برای عام" و " خیانت در آینده" را در مرد تداعی می کند.