یکشنبه 8 فروردین‌ماه سال 1389
بهاران خجسته باد

بهار فرا رسید. 

سالی تلخ ولی پر از  امید و آرزو  به پایان رسید. 

عده ای از هموطنان ما سال نو را در کنار مزار عزیزانشان با آه و اندوه تحویل کردند. 

 آرزو دارم سال نو برای ایران عزیزمان سال خوبی باشد.

برای همه دوستان هم آرزوی تندرستی، شادکامی و بهروزی دارم.